Wat doen wij

Wat Doen Wij? De kerncompetentie van Dutch Solar Parks is het ontwikkelen van zonneparken met intrinsieke uitdagingen. En zij doet dat voor grote investeerders en (agrarische) grootgrondbezitters. 

 

DSP ontwikkelt hoogwaardige (middel)grote natuurinclusieve zonneparken in delen van Nederland.  Deze parken zijn hoogwaardig in de zin van hoge kwaliteit van landschappelijke en ecologische verrijking, participatie en PV-systeem. Natuurinclusieve zonneparken zijn duurzame PV-op-land projecten daarbij wordt zodanig ontworpen, gebouwd en ingericht dat het park bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

 

Niet alleen staat de natuur centraal bij het ontwikkelen, maar ook participatie, het actief deelnemen van omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij gaat het om proces- en projectdeelname naast financiële deelname en andere betrokkenheid.

Daarnaast adviseert DSP diverse gemeenten in lokale PV-op-land mogelijkheden.

 

DSP denkt en handelt creatief (out-of-the-box) en is daardoor innovatief. Innovatief m.b.t. verbindingen, netaansluitingen en nieuwe producten en diensten, waarover wij u graag persoonlijk informeren.

 

DSP onderscheidt zich van andere PV-op-land ontwikkelaars op bovenstaande punten, waardoor een klein ontwikkelaar groot kan zijn!

Dutch Solar Parks B.V. 2020 © | Privacy Policy | Cookies