Developing nature inclusive solar parks

-

Dutch Solar Parks, kortweg DSP, ontwikkelt hoogwaardige (middel) grote natuurinclusieve renderende zonneparken in Nederland.  Deze parken zijn hoogwaardig in de zin van hoge kwaliteit van landschappelijke en ecologische verrijking, grote mate van participatie en hightech PV-systeem.

Natuurinclusieve zonneparken zijn duurzame PV-op-land projecten waarbij zodanig wordt ontworpen, gebouwd en ingericht, dat het park bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. 

 

Niet alleen staat de natuur centraal bij het ontwikkelen, maar ook participatie zoals het actief deelnemen van omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij gaat het om proces- en projectdeelname naast financiële deelname en andere betrokkenheid.

 

DSP ontwikkelt zonneparken voor grote van investeerders en (agrarische) grootgrondbezitters, die renderende zonneparken eisen. 

Daarnaast adviseert DSP diverse gemeenten met lokale PV-op-land mogelijkheden.

 

DSP denkt en handelt creatief (out-of-the-box) en is daardoor innovatief. Innovatief zijn heeft betrekking op verbindingen, netaansluitingen en nieuwe producten en diensten, waarover wij u graag persoonlijk informeren.

 

DSP onderscheidt zich van andere PV-op-land ontwikkelaars op bovenstaande punten, waardoor een kleine ontwikkelaar groot kan zijn!

Dutch Solar Parks B.V. 2020 © | Privacy Policy | Cookies