Natuurinclusief

 

De Nederlandse natuur heeft ontzettend veel te bieden. Elke regio heeft een eigen schoonheid met specifieke planten en dieren die zich daar thuis voelen. We ontwerpen onze agrarische natuur- en zonneparken dan ook met de natuurlijke en historische kenmerken van die plek als basis om een aantrekkelijk park te creëren voor de flora en fauna. 

 

 

Een thuis voor lokale natuur
Onze parken wekken energie op, maar bieden ook een veilig thuis waar dieren op zoek kunnen naar voedsel, om te schuilen en broeden. Wij onderzoeken welke bomen- en plantensoorten we kunnen inbrengen die de lokale natuur ondersteunen, zodat egels, roofvogels, hazen, vlinders en andere oorspronkelijke bewoners zich thuis kunnen voelen. De panelen kunnen als een schaduw gevend bladerdak dienen. Met insectenhotels, bijenkasten, keverbanken en het toevoegen van inheemse planten ontwerpen we een uitstekende habitat voor de dieren die het juist op steeds meer plekken moeilijk hebben. Bescherming van kwetsbare landbouwgrond
Insecten zijn belangrijk voor bevruchting van de gewassen die op omliggende landbouwgrond worden verbouwd.  Boeren, die in de buurt van het park hun land bebouwen, hebben daarom profijt van de toegevoegde natuur in onze ontwerpen, die de biodiversiteit verhogen. Daarnaast kan het park, dankzij de schaduw biedende panelen, ook waterverdamping tegengaan. Droogte is namelijk een andere bedreiging voor de grond, met risico van verzakking, inklinken of verzilting. Dat geldt net zo voor té veel water. In de 25 jaar dat het zonnepark er staat, kan dit boerenland tot rust komen. Aanpalend boerenland en omringende natuurgebied profiteren dus van de gezonde bodem van het park die over de jaren heen ook steeds   Gedurende deze periode wordt de grond niet met bemest, niet met pesticiden bespoten en niet omgewoeld (waardoor geen CO2 vrijkomt). Maar door het kruidenrijk graszaad neerdaalt, zoeken ook insecten hun toevlucht hier, verbetert de biodiversiteit en daarmee de vruchtbaarheid. De verbetering van de bodem betekent ook een betere humusopbouw, zuurstofverrijking, meer stikstofverbindingen en CO2-bindend vermogen. Na 25 jaar is deze grond er in alle opzichten op vooruitgegaan wanneer het stuk land opnieuw haar landbouwfunctie terugkrijgt. Naastgelegen boerenland en omringende natuurgebied profiteren dus van de gezonde bodem van het park die over de jaren heen ook steeds verder verbetert.

Dutch Solar Parks B.V. 2020 © | Privacy Policy | Cookies