Participatief

Participatief

Wie kent het landschap het best? Dat zijn de bewoners en landbouwers van het gebied. Dat de komst van een zonnepark invloed heeft op haar omgeving staat vast. Op welke wijze dit is, kan mede worden beïnvloed door de omgeving zelf. Wij zoeken daarom altijd de samenwerking op met de omgeving, bestaande uit omwonenden, bedrijven en lokale organisaties bij de ontwikkeling van een zonne- en natuurpark. We vragen deze organisaties, die zich bezighouden met het beschermen van het unieke historische landschap, de lokale natuur en de bewonersbelangen- naar hun beleid of visie. Daarnaast nodigen wij hen uit mee te denken over het ontwerp. Hun wensen en kansen biedt kansen voor een breed gedragen plan, waar de omgeving van meeprofiteert en trots op kan zijn! Er bestaan veel mogelijkheden voor een zonnepark; zo kan er bijvoorbeeld met lokale kunstenaars worden samengewerkt om unieke elementen aan het park toe te voegen, of kan er ruimte voor educatieve programma’s worden gecreëerd.

 

Een ontwerp dat bezoekers verleidt
Dutch Solar Parks maakt ontwerpen waarbij er zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in de streekeigen natuur en cultuur. Dit doen wij door de eigen landschappelijke elementen te versterken en daar creatieve en natuurlijke elementen toe te voegen. 

Onze ontwerpen houden rekening met plaatselijke fauna, zoals reeën en dassen. En we richten ruimte in voor bezoekers, wandelaars, fietsers om te rusten en/of te picknicken. 

 

U kunt op verschillende manieren participeren
We houden bewoners actief op de hoogte van de plannen en de voortgang en vragen hen mee te denken (dit noemen we: procesparticipatie), en zelfs mee te doen. Maar dit kan ook verder gaan via mede-eigenaarschap van het zonnepark. Dan geldt mee-investeren, mee-beslissen is mee-profiteren. Lidmaatschap van een energiecoöperatie speelt daar een rol. Voor diegene die niet willen of kunnen investeren, zijn er andere vormen van financiële participatie mogelijk voor het mee-profiteren. Heeft u een lokaal bedrijf dat een rol kan vervullen in de bouw of bij het onderhoud van het park? Dan betrekken we u graag als projectparticipant in de bouwfase.

Dutch Solar Parks B.V. 2020 © | Privacy Policy | Cookies