Bekijk onze ontwerpen

 

Elk park is een uniek project
Elk project biedt weer nieuwe kansen en uitdagingen. Wat voor type grond is het? Welk landschapselementen horen er traditioneel thuis? Wat voor landschappelijke voorzieningen kunnen we bij ons ontwerp inbouwen om de lokale flora en fauna ruimte te bieden in het park? Wat zijn de behoeftes van omwonenden en bezoekers? Welke nieuwe innovaties kunnen we inpassen om de technische beperkingen weg te nemen en energierendement van het park te maximaliseren? Laat ons maar puzzelen, het liefst samen met omwonenden en ondernemers! 

Silvolde

Een ode aan het lijnenspel van het traditionele coulisselandschap rond Silvolde
Wat een landschapspracht biedt de Oude IJsselstreek in Gelderland. Traditioneel een coulisselandschap met een lapjesdeken van kleine boerenpercelen en een bijzonder lijnenspel van houtwallen, heggen en muurtjes. Ooit zo herkenbaar, maar steeds meer onder druk. Klimaatadaptatie en bescherming van de biodiversiteit zijn zeer relevante onderwerpen in deze omgeving met haar befaamde fruitbomen. 


Als een ode aan het mooie uiterlijk van de streek, kreeg dit lijnenspel een hoofdrol in het ontwerp dat wij maakten voor een kavel dat bestond uit een oud stuk landbouwgrond van 18 hectare (opbrengst: 20 MWp). Wat dit ontwerp verder kenmerkt, is het gebruik van streekeigen beplanting en een houtsingel met bessen, waar vogels, insecten en andere bezoekers van kunnen snoepen. Andere dingen die zeker de moeite waard zijn, is de keverbank en de poel met stapstenen, die uitnodigen om het park verder te ontdekken.

Dutch Solar Parks B.V. 2020 © | Privacy Policy | Cookies