Waarom ontwikkelen wij

 

Waarom ontwikkelen wij?

DSP wil een significante bijdrage leveren aan de elektriciteitstransitie om klimaatsverandering tegen te gaan, om het aanbod van 

niet-duurzame elektriciteit te verkleinen en om niet afhankelijk te zijn van (inter)nationale elektriciteitsaanbieders.

 


Visie

 

De visie van DSP is hoogwaardige (middel) grote natuurinclusieve zonneparken in elke Nederlandse gemeente in 2030.


Missie 

 

De missie van DSP is het ontwikkelen van renderende hoogwaardige (middel)grote natuurinclusieve zonneparken voor grote investeerders en (agrarische) grootgrondbezitters in delen van Nederland o.b.v. van onze 8 kernwaarden.

 

 

Ambitie

 

De ambitie van DSP is om in elk van haar doelgemeenten minimaal één hoogwaardig (middel)groot natuurinclusief zonnepark klaar-om-te-bouwen te hebben. 

Dutch Solar Parks B.V. 2020 © | Privacy Policy | Cookies